savaş suçu

uluslararası insan hakları temel bildirgesine ve birleşmiş milletler çerçevesindeki diğer uluslararası antlaşmalara aykırı olan tüm eylemleri kapsar.
batılı beyaz adamların hep yaptığı, ama pek az hesap verdiği bir suç türüdür.

(bkz: atom bombası)
(bkz: hiroşima)
(bkz: nagazaki)
(bkz: abd)
(bkz: israil)