savsaklamak

bir işi ağırdan almak, gelişi güzel yapmak.