sax 5 vuruş 15

gel ayoool koşşş polisler geliyyooo travesti replikleri
bu sözü söyleyip müşteri çekmeye çalışan bir travesti olabilir. olası cevap: hasan abla siviller etrafta ikile.