script kiddie

script kiddieler internette kolayca bulunabilen çeşitli hazır programları ve araçları kullanırlar. hacker değillerdir. fakat büyük zarar verebilirler.
hacker özentisi ergenlerdir. "nuke the lamer!"*