self determination

ulusların, kendi kaderini tayin etme hakkı.fransız ihtilalinden sonra tohumları atılan bu kavram,emperyal güçlerin!(her şeyi kendilerine yontmayı bilenler) de etkisi ile çokuluslu devletlerin dağılmasına yol açmıştır. türkiye’de asıl tartışma konusu iç / dış determinationdur.özerklik mi , tam bağımsızlık mı?