semavi dinler

ibrahimî dinler olarak da bilinirler. tamamı tek tanrılı ve peygamberleri ibrahimin soyundandır. hıristiyanlık ve musevilik dinindeki peygamberler ibrahimin oğlu ishak soyundan; islam peygamberi muhammedin ise ibrahimin oğlu ismail soyundan olduğu söylenir.