sevgilisine şiddet uygulayan adam

sevgilinin cinsiyeti ya da şiddetin türü ne olursa olsun uygulayanın öküzlüğü sabittir. kendisine adam demeye gerek yoktur. bu genel bakış açısından hareketle hem öznesi hem de nesnesi olduğumuz eşcinsel yaşamda bu konuyu düşününce yani sevgililerin her ikisinin de cinsiyetinin erkek olduğunu kabul ettikten sonra geriye şiddetin türünü ortaya koymak gerekir. şiddet, genel anlamda uygulanış şekline göre duygusal şiddet ya da fiziksel şiddet olarak tanımlanır.** iki erkek arası heteroseksüel ilişkilerde sıklıkla rastlanılan fiziksel şiddet olayı eşcinsel camiada pek yaygın değildir.* ancak eşcinsel sevgililiklerde daha çok duygusal şiddet vardır çeşitli büyüklüklerde. bunun anlaşılabilinmesi için şiddetin tanımlanmasının yapılması gerekir. şiddet, insanların ya da devletlerin, kendilerini kendilerinden başka herhangi bir şeye üstün görmeleri ve düşük ya da zayıf gördüklerini bu ötekileri fiziksel ya da duygusal olarak baskılamaları demektir. bu açıdan bakıldığında eşcinsel sevgililiklerde şiddet, sevgililerin her ikisi de ruhen sağlıklı ve eşit oranda birbirlerini seviyor olmamaları durumunda karşımıza çeşitli şekillerde çıkabilir. bir tarafı paranoyaklaştıran diğer tarafın gizliliği, bir tarafın isteklerine diğer tarafın karşılık verememesi, hoşlanılmayan eski sevgililerin ya arkadaşların taraflardan birini rahatsız etmesi, değişen ya da değişmeyen huyların öteki tarafı rahatsız edici hale gelmesi...vb. gibi nedenler ilişkide eşitsizliği ortaya çıkarır. bu durumlarda taraflardan biri ya da ikisi hoşgörme, tolere etme*, önemsediğini göstermek için ödünler verme... vs. gibi ilişkiyi korumak için duygusal tepkiler verir. işte bu duygusal tepkilerin her zorlanması durumu aslında bir tarafın diğerine uyguladığı duygusal şiddettir. ve bu şiddetin dozu arttıkça sürekli sevgilisi çok sevmesine ve elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen sevgilisinin gamsızlığından dem vuran insan ortaya çıkar. nihayetinde de ilişkinin üç saç ayağını oluşturan olan sevme, sevildiğini hissetme ve güven duyguları sorgulanır hale gelir ve ilişki biter.***

velhasıl, seven sikilir.*

ve bu konuyu bana uzun uzun düşündürtüp beni feylosof yapan kendi eşşeğime* teşekkürü borç bilirim: (bkz: hangi hoşafın üzümüyüm eşşeğim hangi baytarda kaldı)


eğer zenginse ve parasıyla dövecekse ''şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin'' diyerek bağlanılacak adamdır. bir de seks esnasında yatağa para yağdırıp hassas tenine tenine darbeler uygulamazlar mı çekilir gibi değil ama ne demişler: ''zenginini bulan parasına katlanır''.