şeyh uçmaz müridi uçurur

birisine aşırı bağlılık sonucu onun yapamayacağı işlere dahi muktedir olabileceğini öngören topluluğa ithafen ortaya çıkarılmış anonim söz öbeğidir. tam olarak nefroloji hocamla aramdaki ilişkiyi açıklar, o şeyh ben de müridiyim şerefsizin.