şeyh

tarikat kollarından birinin başında bulunan kimseye verilen ünvan.