sihizm

sihizm 38 yaşındayken tek ve her zaman düşünceli bir tanrı olduğuna dair bir vahye sahip olan guru nanak tarafından hindistan'da, on beşinci yüzyılda kuruldu. bu tanrıya "ek onkar" adı verildi. guru nanak, insanların ek onkar için günlük hayatlarında batıl inançlar ve ayinlerden çok, sevgilerini göstermeleri gerektiğini vaaz etti.

sih inancının özünde, yaygın kast sisteminin bir reddi olarak, tüm insanların eşit olduğuna dair derin bir inanç vardır. bu, çoğu kişi tarafından ilahi cezayı alan günahkarlar olduklarına inanılan cüzzamlılara karşı gösterilen nezaketle örneklendirilir. tanrı'nın kindar olmadığına inanan sihler, cüzzamlıların tedavi görebileceği bir alan oluşturdular.

guru nanak, her biri sihizm'i hindistan ve arabistan'ın farklı taraflarında yayan, kendisinden sonra gelen dokuz guruluk bir geleneğin öncüsüdür. önemlerine rağmen gurular, sadece tanrı'nın sözünü tekrarladıklarında ısrar ederek tanrılar gibi tapınılmayı reddettiler. son guru olan guru gobind singh, 1708'de öldü. yerini, "ölümsüz guru" olarak bilinen ve sihizm'in kutsal kitabı olan metin devraldı.

bu kutsal kitaba, "guru granth sahib" adı verilir. sadece on gurunun öğretilerinden oluşmaz, ama aynı zamanda müslüman ve hindu inançlarından pasajlar da içerir. sanskritçe, farsça ve penjapça yazılıdır. ibadet sırasında bu kutsal kitaptan pasajlar genelde ilahi şeklinde söylenir veya tekrarlanır.

sihler, zamanın döngüsel olduğuna ve ruhların doğum, ölüm ve yeniden doğuştan oluşan bir döngüde yakalanmış olduğuna inanırlar. döngü, insanların benmerkezciliği - ego-ları, öfkeleri, açgözlülükleri, bağları ve şehvetleri - tarafından körüklenmektedir. insanlar kendilerini benmerkezcilikten kurtarabilir ve aydınlanmayı başarabilirlerse, döngüyü kırabilirler. ancak bu aydınlanmanın, kişinin kendi eylemlerinin sonucu olmasına gereke kalmadan, tanrı'nın iyiliği ile de verildiğine inanılır.

sihler'in tütün ve alkol tüketmeleri, zina etmeleri veya vücutları üzerinde bulunan herhangi bir kılı kesmeleri yasaktır. ayrıca her zaman sihizm'in beş sembolünü taşımak zorundadılar: saçlarını örten bir türban, bir tarak, çelik bir bilezik, bir hançer ve (genelde iç çamaşırı olarak) bir çeşit kısa don.

bugün dünyada 21 milyon sih vardır. sih erkeklerinin büyük bir kısmının soyadları singh (aslan demek) iken, sih kadınlarının büyük bir kısmının soyadı kaur'dur (prenses anlamında). bu, hindu kültüründe insanların soyadlarından belli olan sınıflar arası ayrımcılığın ortadan kalkmasına yardım olmuştur.
sakal kesmek günahtır haramdır.
sikhism, ingilizce de yazılışıdır sihizm'in.