sik gibi başlık

içinde sik, göt, göğüs vb. kelimeler barındırılmamakla beraber yazarları herhangi bir şevke getirmediği için rağbeti az olan başlıktır.
(bkz:ayı sözlük formatı) na uygun olmayan başlıklar içinde kullanılır.