sipet

lubunca da oral seks anlamına gelir. türkçesi '' ağzına almak '' . seveni var sevmeyeni var.