soap opera

bir zamanlar meşhur olan brezilya pembe dizileri için kullanılan deyimdir, ilk başta sabun köpüğünden mütevellit soap opera dendiği düşünülse de; gündüz yayınlanan pembe dizilerin çoğunlukla çalışmayan kadınlar tarafından izlenmesi ve pazarlamacıların bu ürünleri target consumer'ı olarak bu kişileri görmesi sebebiyle sabun ve temizlik ürünleri reklamlarının bu diziler esnasında çokça yayınlanması sonucunda bu şekilde adlandırılmıştır. güncelde seda sayan tarzı programların içine bakın kosla ürünleri tertemiz yaptı gibi sözde ürün yerleştirmelerin yapılmasına benzer. ürün yerleştirme de öyle olmaz ama, onu da başlığında açıklarız.