sosyalist ebt hareketi

sosyalist eşcinsel biseksüel trans hareketi.

sosyalist ebt hareketi, gerçek toplumsal kurtuluşu devrim ve sosyalizmde gören eşcinsel, biseksüel, trans (ebt) ve tüm anti-heteroseksistlerden oluşur.

sosyalist ebt hareketi, liberal kimlik ve kültür politikalarından ayrışır. toplumsal özgürlüğün eşitliksiz mümkün olmayacağından hareket eder.

sosyalist ebt hareketi, sivil toplumcu, projeci, uzmanlaşmış profesyonel mücadele anlayışları ile bu anlayışları meşrulaştıran liberal düşünüş biçimiyle hesaplaşır ve devrimci alternatifi yükseltmeyi hedefler.

sosyalist ebt hareketi, heteroseksist norm ve kurumlarla savaşmakla birlikte ebt toplumunu kuşatan imaj, ikon ve markaları, gettolaştırılmayı, tüketime dayalı burjuva gey yaşam tarzını mücadele problematiği olarak önüne koyar.

sosyalist ebt hareketi, yalıtılmış mücadele anlayışlarının aksine kendisini emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesinin bir parçası olarak görür ve sınıf mücadelesi ile sosyalist hareketin içerisinde yer alır.

http://sosyalistebt.com/
13 nisan 2013 te film gösterimi etkinlikleri vardır;

https://www.facebook.com/events/119928808201950/?ref=3
eşcinselliğin politik düzlemdeki sesi olduğunu düşünsem de politik olan hiç bir şeyin sağlıklı olduğunu düşünmediğim harekettir.