sosyalist ebt hareketi

2 Entry Daha
eşcinselliğin politik düzlemdeki sesi olduğunu düşünsem de politik olan hiç bir şeyin sağlıklı olduğunu düşünmediğim harekettir.