sosyalizm

(bkz: toplumculuk)
iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir.
boku çıkmış izm lerden biri .
20. yy'da cenazesi kılınmış siyasi ideoloji.
komünizme geçişte bir ara formdur.