sözlüğün ölü olması

sözlüğün yaşayan ölülerden ibaret olması ve sol frame'ın 'uzuuuuun' bir süre boyunca hareketsiz kalması durumu.
insanı 'zombi sözlük'te yazıyor gibi hissettirir. *