sözlük bekçisi

geceleri sözlüğü koruyup kollayan yazardır.