sözlüklerin modern kamusal alanlar olması

bilgi toplumu ve global köy terimleriyle ilintili bir gerçek.
tabi, bize dair herşeyi yansıtan ortamlardır bunlar.
biz henüz, gerçek anlamdaki kamusal alanlarda demokratik özgürlüğü ve olgunluğu bile kuramamışken, sanal alemde mucizeler gerçekleştirmemizi beklemek hayalperestlik olur...

(bkz: information society)
(bkz: global village)