sözlüklerin modern kamusal alanlar olması

kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına işaret etmek için kullanılan kavram.

18. yüzyılda ingiltere'de kahvehaneler,fransa'da ise salonlar kamusal alanı oluştururlardı. burda her kesimden insan sosyal statüsüne bakılmaksızın fikrini ifade edebilir,toplumsal konular hakkında konuşabilirlerdi. böylece bilinçli bir kitle oluşmuş olurdu. ancak kahvehanelerin kapanmasıyla kamusal alan yok olmuş oldu.kitle iletişim araçlarını yöneten iktidar, insanları istediği şekilde yönlendirmeye başladı.

sözlüklerin açılmasıyla kamusal alan teknolojiye entegre olmuş bir şekilde tekrar ortaya çıktığını düşünüyorum. sözlükler zengin-fakir ayrımının yapılamadığı bir tartışma ortamı sunuyor bize. kitle iletişim araçlarının çok güçlü bombardımanına maruz kalsak bile toplumsal konular hakkında fikirlerini paylaşan,birbirini etkileyen çok büyük bir kitleyi meydana geldi. aslında bu tüm internet ortamı için denilebilir lakin sözlük yapısının böyle bir yakıştırmaya daha müsait olduğu kanaatindeyim.
bilgi toplumu ve global köy terimleriyle ilintili bir gerçek.
tabi, bize dair herşeyi yansıtan ortamlardır bunlar.
biz henüz, gerçek anlamdaki kamusal alanlarda demokratik özgürlüğü ve olgunluğu bile kuramamışken, sanal alemde mucizeler gerçekleştirmemizi beklemek hayalperestlik olur...

(bkz: information society)
(bkz: global village)