su dökmek

gidenin arkasından su dökmek adetimiz vardır. bildiğimiz tas ile kova ile döktüğümüz su. kazasız belasız sağ selamet git gel anlamında.