süryaniler

ortadoğu da yaşamış ve şu an dünya'nın dört bir yanına dağılmış olan aramice konuşan, sami kökenli hıristiyan halk.
günümüzde türkiyedeki sayıları 17 bin civarındadır. 15 bin kadarı istanbul'da, geri kalanı başta mardin olmak üzere güney ve güneydoğu illerimizde yaşamaktadır.
yüzyıllar boyunca içlerinde yaşadıkları müslüman arap, türk ve kürt topluluklarının baskı ve katliamlarına maruz kalan süryanilerin büyük bir kısmı avrupa, kuzey amerika ve avustralya'ya göç edip oralarda önemli diasporalar kurmuştur. yoğun olarak yaşadıkları ülkelerin başında isveç gelir.
istanbul'da ağırlıklı olarak kurtuluş ve pangaltı civarında yaşarlar.
- suriye, iran, ırak, lübnan ve hindistan'da da varlığını sürdüren, kökenleri yüksek asur ve arami uygarlıklarına dayanan halk.
- kendileri hristiyan olmasına rağmen, günümüz ortadoğu inançlarının tamamına etki etmiş çokköklü bir kültür.