takiye

- islamcılıkta, gücü ele geçirinceye dek mertliğin gereği olmadığının göstergesi.
- bir hile tarzı.
- "takunya, hile ve takke" üçlüsünün reaksiyona girmesiyle ortaya çıkan ürün.