tam çıkarken gelen misafir

iyotlu iyotsduz ayırımı yapmadan tuzun amacı dışında bolca kullanılma sebebi.