tanrının seksist olması

kadının erkeğin kaburga kemiginden yaratılmasından tutun, şer'i hukukta iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine denk olmasına, kadının mirastan alacağı payın erkeğe göre az olmasından, kadının zayıf ve her an şeytan'ın iğfaline açık bir karaktere sahip olduğunu ima eden ayet, hadis ve yorumlara kadar, yüzlerce örnekle desteklenebilecek iddiadır.
kutsal kitaplarda adı geçen peygamberlerin hepsinin de erkek olması, tanrının erkekleri daha matah gördüğünün, kadınlara bu hususta pek güvenmediğinin diğer bir göstergesidir.
islam dininin tanrısından bahsediyorsak, evet öyle gözükebilir.
düşünelim: islam dini nerden çıkmıştır? araplardan.
günümüzde arapların haline bir bakalım. evet... dinde anlatılan 'seksist' tanımı ile gayet uyumlu bir toplumdur kendileri. diyecek pek bir şey kalmıyor herhalde.

*
what god wants`ı aklıma düşürmüştür bu başlık.