tasvir i şikayet

oya bora güzelliklerinin grup denk'kenki türkülerinden - hem de en güzelleriden bitanesidir.

ahanda kendileri:


yeri delen yıldırımlardan bihaber bacakların
karabiber tozu yutmuş gibi bi hoş dudakların
buruna bak da etkilenme, kafdağında pencere
ama üzülme yine süzülme çünkü sen bitanesin.

ele güne nispet yapar gibi çökünce rehavet
yaradılışta istiare var, rüyada keramet
inadının neticesi, eğer koparsa kıyamet
ama üzülme, yine süzülme çünkü sen bitanesin.

azar azar yaşar durur hayatının tamamını
deli dolu gülüşlerinde raks eder zamanını
bir iki tatlı söz çeler başındaki darağacını
ama üzülme, yine süzülme çünkü sen bitanesin.

gerekiyorsa fırtına, aksi halde bir atalet
semeresi çalışmanın, bu yaşta kırış kıyamet
sana sitem serzeniştir, bu tasvir-i şikayet
ama üzülme, yine süzülme çünkü sen bitanesin