tedx

ted'in dünya'nın birçok yerinde daha küçük çaplı ted etkinlikleri düzenlenmesini sağlayan sistemin adı.