teferruat

bütünü değil, bütüne ait incelikleri ve ayrıntıları ifade eder. dikkat edilmesi gerekir zira güzellikler ayrıntılarda gizlidir.
bakmakla görmek arasındaki derinlemesine farka gönderme yapan, görünenden fazlasını işaret eden kavram.