teker oğlan

anonim bir lubunya türküsüdür.sözleri bazı yörelere göre değişse de orjinali aşağıdaki gibidir.

çarka çıkan oğlan, gömleği zara oğlan
kolisine darılmış, sirkafta yatan oğlan


aman teker oğlan, yandım kezban oğlan
kolisine darılmış, sirkafta yatan oğlan

çarkta gezen oğlan, gömleği zara oğlan
ah gece gelme gündüz gel, paparondan korkan oğlan

aman teker oğlan, yandım kezban oğlan
kolisine darılmış, sirkafta yatan oğlan


bacaya serdim kilim gel otur benim kolim
ne dedimde madiledin, tutulsun ağzım dilim,

aman teker oğlan, yandım kezban oğlan
kolisine darılmış, sirkafta yatan oğlan