terör

siyasi, parasal ya da dini çıkar sağlamak için sivillere saldırmaktır. yani eli silahlı herkes aslında bir bakıma teröristtir. bazen eli silahlı olmayan kimseler de elindeki devlet gücünü kullanarak terörist olabilir. örnek vermeyeceğim zira benim için iyi olmaz.
avrupalı emperyalistlerin, bizi bize kırdırmak için büyüttüğü bir canavar türü.
fakat, bu canavar, bazen efendilerini de ısırabiliyor...