terra

restore edilen hemen her antik kalıntıda kullanılan adeta milattan önceki dönemlerden kalma görünümünü pekiştiren kaplama ürünü. bu ürün türkiye'den 45 ülkeye ihrac ediliyor ve stonewrap kültür tuğlası olarak da anılıyor.
sanırım latincede toprak demek ve "terror" kelimesinin toprak kavgaları sonucu bu kelimeden türediğini söyleyen bir teori mevcut.