tevfik fikret

tamamlanamış osmanlı aydınlanmasında ve cumhuriyet türkiyesinin felsefi temellerinde büyük emeği olan fikir ve edebiyat adamı ve öğretmen.
han-ı yağma şiirinde ittihatçılara fena ayar veren şairlerimizdendir.
tarih-i kadim adlı müthiş şiirin yaratıcısı.