tevfik fikret

tamamlanamış osmanlı aydınlanmasında ve cumhuriyet türkiyesinin felsefi temellerinde büyük emeği olan fikir ve edebiyat adamı ve öğretmen.
han-ı yağma şiirinde ittihatçılara fena ayar veren şairlerimizdendir.
tarih-i kadim adlı müthiş şiirin yaratıcısı.
tev fik
fik ret

şeklinde yazılıp yukarıdan aşağıya doğru okunduğunda bile bozulmayan ad.