toplardamar

kardeşi atardamarın getirdiği kanı, kirlendikten sonra toplayıp kalbe geri gönderen.
bütün toplardamarlar kirli kan taşımazlar. akciğer toplardamarı temiz kan taşımaktadır.