toplumsal cinsiyetin performatif olması

judith butler'ın cinsiyet belası kitabında ortaya attığı kadın ve erkek kategorilerinin doğal ve kaçınılmaz mutlaklıklardan değil, edimlerin tekrar edilmesinden oluştuğu dolayısıyla birer performans olduğu yönündeki teorisidir. butler, sahip olduğumuzu düşündüğümüz toplumsal cinsiyet kimliğimizin yalnızca tekerrürlerden ve ritüellerden ibaret olduğunu ve bedensel hareketlerin, arzuların ve yapılan her şeyin performatif olduğunu ifade etmektedir. bu yüzden toplumsal cinsiyet, bu tekrar edilerek zaman içinde kalıplaşmış ve doğallaşmış “performatif” hareketlerin ve ifadelerin bir sonucudur. butler’a göre; toplumsal cinsiyet ifadelerinin ardında bir toplumsal cinsiyet kimliği yatmaz; asıl bu ifadeler ve dışavurumlar tarafından performatif olarak kurulur. işin özü cinsiyetler de dahil olmak üzere tüm kurgular oyunun bir parçasıdır, biz de bu oyunun aktörleri.

(bkz: toplumsal cinsiyet)
türümüzün sosyal yapısı ve davranışlarıyla iletişim kurduğu düşünüldüğünde, hak verilebilir ve mantıklı bir önermedir.