toplumun güzellik algısı

kültürden kültüre değişen, çoğu standartı belirleyen algı.
simetri ve uyumlu asimetri