tövbe

kişinin işlediği bir günahı bir daha yapmayacağını ifade eden söz.