transfer

birinin ya da bir şeyin, bir yerden başka bir yere aktarılması işi.