türkiye'deki siyasi görüşler

ilginç görüşlerdir.

1. dincilik.
2. elitist dincilik.
3. atatürk karşıtı olmayan dincilik
4. söz konusu vatan ise stili milliyetçilik
5. kemalist az solcu az da milliyetçilik
6. islamcılığı fazla milliyetçilik
7. islamcılığı dengeli milliyetçilik
8. islamcılığı az milliyetçilik
9. islamcı olmayan milliyetçilik diğer adıyla türkçülük
10. her ortamın adamıyım stili ideoloji karmaşası
11. türkçü solculuk (türk solu )
12. hümanist ama az da milliyetçi solculuk
13. dimdirekt hümanist solculuk.
14. eylemci solculuk yüksek örgütlenme yeteneği ile beraber
15. etnik ırk savunucusu solculuk
16. türk düşmanlığına varan solculuk
17.ergen tipi anarşistlik
18. az sayıdaki bilen kişi an anarşistliği
19. islamcı kürtçülük
20. arapçı dincilik
çok küçük bir kısmı bu toprağa özgü-buraların meyvesi ve büyük çoğunluğu batı eksenli düşünce sisteminin senkretik türleri iken, bir kısmı da anadolu'nun yeni dini islam odaklı yaklaşımlardır.
kanımca acil olan gereklilik, batı'nın bireysel özgürlük temelli kazanımlarını reddedip yitirmeden, kadim ve doğurgan anadolu ruhuna geri dönerek daha özgün felsefi akımlar oluşturabilmektir. fakat, bu geriye dönüş, özgür bireyin haklarını ve milletleşerek uyanmasını reddeden biatçı-ümmetçi kulluk anlayışına götürmemelidir. yeni krallara veya padişahlara değil, yeni ve üretken meclislere ve aydınlara ihtiyaç vardır!
cumhuriyet modelini geliştirirken inançta, dilde, cinsellikte, ırkta...vb. tüm öğelerde bulunan farklılıkları kabule ve korumaya dayalı sistemler yaratılmalıdır. böyle bir ürün, yukarıda belirtilen birçok farklı görüşün bir sentezi olabileceği gibi, tümüyle yepyeni birşey de olabilir. kanımca böyle bir ürün, anadolu'nun miras hazinesinde mevcuttur!