türkiye sol partilerinde homofobi

sağ ; sığ dimağların ekmeğine yağ sürdüren bir başka sol ezikliğidir.
6 Entry Daha