üç kız bir ana

dinmeyen grubundan dinlenmesi farz olan müthiş türküdür.