ücretli öğretmenlik

bir derse girebilecek kadrolu öğretmen bulunmadığı durumda görev yapan öğretmendir. okulda derse girdiğinde bir öğretmen ne yaparsa hepsini yapması gerekir ama aldığı maaş yarısı kadardır. nöbet tutmak, sınıf rehber öğretmeni olmak gibi sorumlulukları olmaması gerekmesine rağmen yöneticilerin; sen bilirsin biz de başka birini buluruz tehdidi sebebiyle bu işleri de yaparlar genelde. bulunduğunuz yerdeki milli eğitim müdürlüklerine gidip bu şekilde çalışmak istediğinizi söylemeniz, yeterlidir. isminiz alınır ve ihtiyaç duyulması halinde size dönülür. ukdenin sahibinin de belirttiği gibi ücretli köleliktir.
kanser verem ve benzeri hastalıklara sahip olma sebebi
ucuz iş gücünü desteklemek için uygulanan yöntem.
kadrolanıncaya kadar 3 yıl boyunca yaptığım rezilliktir.
üstelik sigortasız bir biçimde!
milletini çok seven devletimin, 1980 sonrası taşeronlaştırma ve sermayeye hizmet etme felsefelerinin kamu hizmetlerine de yansımasının bir meyvesidir!
günümüzde de tüm şiddetiyle sürmektedir!