üçüncü kol

büyük penisler için söylenen argo bir terim.