üçüncü sınıf kadın

2009 yılında yayınlandıktan 3 ay sonra küçükleri muzır neşriyattan koruma kurulu tarafından küçüklerin gelişimini etkileyeceği iddiasıyla “muzır” ve “ahlaka aykırı” bulunan ve toplatılma kararı çıkmamış olsa da üzerine +18 ibaresi konulmadan satılamayacağı, bu ibare konulsa dahi kolay erişilebilir raflarda teşhir edilemeyeceği, fuarlarda ya sergilenemeyeceği, herhangi bir şekilde reklamının yapılamayacağı gibi bir dizi yasakla bir nevi toplatılmış gibi olan ve yayınevinin de +18 ibaresi ile basmaya yanaşmadığı yarı biyografik yarı kurgu olan kitabıdır. yazarı anıl alacaoğlu'dur ve kitabı 18 yaşındayken kaleme almıştır.
üçüncü sınıf ayılar varsa nereye takılırlardı acabam?