üfürük

üfürme eylemiyle verilen soluk. *
ne üfürükler gördü şu fani kubbe ya rab!

(bkz: üfürükçü)