ulama

ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde ünsüzle ünlünün bir hece gibi bağlı okunmasıdır. özellikle şarkıcı isimleri ulamalı seçilir ki anons edildiklerinde etkileyici olsun. sezeeeennnakkksuuuu gibi.
sözlükte daha sık görmeyi temenni ettiğim başlık türlerinden biri. kişisel değil bilimsel.