üstünlük kompleksi

kişinin doğuştan var olan aşağılık kompleksine dayanarak kendini diğer insanlardan daha üstün görme ve yüceltme karmaşasıdır. kişi hep üstün olma, sahip olma ve kendini kahraman gibi görme karmaşası içindedir.

tedavileri ise güler yüzle, dostane bir tavırla kendilerine içinde bulundukları durumu anlatmaktır.
seçilerek sınıf başkanı olan bir öğrenincinin, onu seçen arkadaşlarını ve okuldaki tüm diğer başkanları yetersiz görüp, okul idaresince onaylanmamış, var olmayan başkanların başkanı makamını yaratarak tüm sınıflarda hakimiyetini kendince ilan etmesiyle kendini gösterebilir.