vallah

üç büyüklerdendir. diğer ikisi billah ve tillah'tır.