varsıl

aynı zamanda fakir baykurt un ilk defa kullanıp dilimize kazandırdığı bir kelimedir.