vatikan'ın eşcinsellik açılımı

vatikan'da toplanan ruhani meclis (sinodo), ilk kez, homoseksüellik ve homoseksüel bireyler hakkında olumlu görüşler dile getirmiştir.
bu toplantıda, homoseksüellerin hıristiyan camiasına verebilecekleri katkılara inandıkları, bu nedenle onları kardeş gibi görmekte bir sıkıntı olmaması gerektiği dile getirilmiştir. fakat, aynı cinsiyetten olanların evliliklerinin kabul edilemeyeceği görüşünde ısrar edilmiştir.
birgün onu da kabul edecekler, denilesidir.