y.o.k

intosunda tremelo, reverb ve delay pedalı kullanılmış güzel bir çilekeş parçasıdır.