yan yana gelince bambaşka bir şeye dönüşen şeyler

ilk aklıma gelenler:

ben-iz

anti-kor

mod-el

mor-artmak
is-tan-bul

ar-ama

koy-un

on-ay

dol-un-ay

in-ter-net

um-ay

kor-gen-er-al

yem-ek

az-er-bay-can

türk-is-tan

de-re*

kop-koyu

kap-kara